Creativo
Креативният посредник за намиране на работа

За търсещи работа За работодатели

ЗА ТЪРСЕЩИ РАБОТА

Като посредник за намиране на работа ние осъществяваме контакта между ценностите, идеите и амбициите на тези, които знаят какво търсят – кандидати за работа и работодатели. Защитаваме интересите и на двете страни, за да постигнем взаимно удовлетворение. Кандидатстващите за всяка обявена длъжност получават подробна информация за работодателя. За групите в неравностойно положение работим с изключителна мотивация. Кандидатстването е безплатно и достъпно за всеки, който желае да опита. Потърсете ни за БЕЗПЛАТНИ индивидуални консултации.

Виж повече

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Даваме на работодателя неограничена възможност да постави своите изисквания към кандидатите, но следим строго законовите процедури по назначаване на работа да бъдат спазени стриктно. Изследвайки особеностите на родния трудов пазар, „КРЕАТИВО“ ЕООД разработва, организира и провежда адекватни на него тренинг програми. С иновативни подходи разрешаваме проблемите на трудовата заетост. Поели веднъж ангажимент, ние подхождаме изключително отговорно, за да доведем до благополучна развръзка възможността за успешно сътрудничество между търсещите и предлагащите работа.

Виж повече

ЗАЩО КРЕАТИВО КАТО ПОСРЕДНИК ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА

За нас

От 10 г. насам изпълняваме ролята на посредник за намиране на работа и работим за установяването на успешно трудово сътрудничество. За да създадем взаимноизгодни делови и ценностни взаимоотношения между работодателите и кандидатстващите, системно анализираме актуалните характеристики на свободната работна ръка, както и перспективите, които незаетите позиции откриват. Нашата амбиция е да съкратим максимално процеса по търсене и намиране на работа, като паралелно с това, работим за постигане на хармонични трудови взаимоотношения. Практиката показва, че нашата намеса значително подобрява шансовете очакванията и реалността да не се разминат.

Специализираните тренинг програми, които развиваме, се изготвят по европейски образец и могат да Ви окажат изключителна помощ. Свържете се с нас за професионални консултации, разработване и изпълнение на редица различни програми, насочени към развитието на човешките ресурси и финансирани от европейските фондове.

Лицензи

Посредничеството на трудовия пазар е голяма отговорност. Ето защо то е обект на стриктна регулация. През интервал от 5 г., след извършване на сериозна и задълбочена проверка, удостоверението ни се преиздава. За посредническата си дейност в рамките на България притежаваме безсрочен лиценз с номер 1382 от 20.12.2011 г., както и Удостоверение №121 от 14.05.15 за извършване на дейност като предприятие, осигуряващо временна работа (валидно до 14.05.2020 г.) Във връзка с естеството на нашата работа сме вписани също и като администратор на лични данни.

Когато избирате нашето сътрудничество, можете да имате пълно доверие в легалността на извършваните услуги и в нашето коректно отношение към Вас.

Приоритети

Приоритет за нас е не просто намирането на работа, а трайното установяване на въпросната позиция. Ние вярваме, че всеки кандидат може да открие идеалната работа за себе си, а всяка фирма – най-подходящия служител. За да улесним максимално процеса, следим отблизо измененията в изискванията и очакванията на трудовия пазар. Както работодателите, така и кандидатите се налага да бъдат по-гъвкави, креативни и адаптивни от всякога. Ето защо ние Ви помагаме да получите по-лесно това, което искате.

посредник за намиране на работа

10 години ползотворни сътрудничества

професионални консултации

Безплатни професионални консултации

пазар на труда

Експертно познаване на пазара на труда

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

За да сме сигурни в успеха на своите начинания, работим в съответствие с европейската стратегия за заетостта и се отнасяме отговорно към изпълнението на ангажиментите, с които се захващаме. Благодарение на нашите тренинг програми, значително нараства потенциалът на сполучливите взаимоотношения работодател – кандидат. С подходи, доказали своята ефективност във времето, работещи практики и организационни форми ние даваме на клиентите си онова, което до този момент им е липсвало – сигурност, че са направили правилния избор.

Направете го и Вие!

ПРИНЦИПИТЕ НА КРЕАТИВО

Ние, от „КРЕАТИВО“ ЕООД, целим да задоволим максимално поставените от родните и чуждите работодатели изисквания за назначаване на кандидатите на работа. Заедно с това, професионалните ни усилия са насочени към облекчаване на процеса по търсене на работа. Защитаваме интересите и правата и на двете страни, тъй като взаимното удовлетворение е нашият най-голям успех.