Creativo Ltd.

Креативните решения за намиране на работа

Какво правим

Нашата задача, като посредник за намиране на работа, е да проучваме характеристиките на трудовия пазар в България. „Креативо“ ЕООД разработва, организира и провежда различни по вид тренинг програми. Ние предлагаме нови подходи при разрешаването на проблеми в областта на трудовата заетост. Стремим се да осъществим срещата между работодатели и търсещи работа, като се стараем интересите и на двете страни да бъдат защитени. Специално внимание отделяме на групите в неравностойно положение. Извършваме индивидуални БЕЗПЛАТНИ консултации.

Как го правим

Ние предоставяме на работодателя пълна свобода, що се касае до поставяне на изисквания спрямо кандидатите, но внимателно следим дали всички законови процедури по наемането на работа се спазват стриктно. Кандидатстването е напълно безплатно и всеки може да опита. Наша цел е интересите и на кандидатите, и на работодателите да бъдат максимално удовлетворени. Подхождаме отговорно към ангажиментите, които сме поели, а именно – да установим взаимноизгодно сътрудничество между този, който предлага, и онзи, който търси работа.

Клиенти

Тези, които ни се довериха, знаят, че работим съобразно европейската стратегия за заетостта и подхождаме съвестно към изпълнението на поетите задачи. Нашите тренинг програми притежават потенциала да подобрят отношенията между безработните и работодателите, като повишат ефективността на тяхното взаимодействие. Благодарение на утвърдените подходи, практики и организационни форми, клиентите ни получават всичко онова, което им е липсвало до този момент.

Те ни гласуваха доверие!

Направете го и Вие!

Всички избират Creativo! Свържи се с нас!

От десет години насам сме се заели с ролята на посредник за намиране на работа. Помагаме търсенето на работа да срещне предлагането, за да може да се установи един пълноценен и ефективен контакт. Наблюдаваме и анализираме ключовите характеристики на свободната работна ръка и особеностите и перспективите на свободните работни места. Задачата, която сме поставили пред себе си, е да им помогнем да се срещнат. Съдействаме за скъсяването на процеса по търсене и намиране на работа. Практиката сочи, че нашата намеса повишава възможността очакванията на служителите и изискванията на работодателите да се срещнат в една плоскост. Грижим се интересите и на двете страни да бъдат защитени и да се постигне състояние на баланс.

Разработваме по европейски образец специализирани тренинг програми. Предлагаме и професионални консултации. Бихме могли да Ви бъдем полезни при разработването и изпълнението на различни програми за развитие на човешките ресурси, финансирани от европейските фондове.

У нас дейността на посредниците на трудовия пазар подлежи на стриктна регулация. На всеки пет години след сериозна проверка се преиздава удостоверението. Притежаваме безсрочен лиценз, който ни позволява да извършваме посредническа дейност по наемане на работа за Република България. Той е с номер 1382 от 20.12.2011 година.
Притежаваме и Удостоверение №121 от 14.05.15 за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа. То е валидно до 14.05.2020 г.
Поради естеството на работата ни, сме вписани като администратор на лични данни.
Така при търсене на работа с наша помощ вие можете да сте напълно спокойни за законността и легалността на дейността ни и коректността ни към вас.
Трайното намиране на работа е нашият основен приоритет. Вярваме, че за всеки има подходяща работа и за всяка компания и позиция съществува перфектният служител. Съзнаваме особеностите на съвременната ситуация на пазара на труда, където предлагането е твърде разнообразно, а на търсещите работа се налага да проявяват все повече гъвкавост в избора на професия. Ние вярваме във Вас, повярвайте си и Вие! Потърсете ни!

Целта на „Креативо“ ЕООД е да задоволим възможно най-добре изискванията, които българските и чуждите работодатели поставят на потенциалните кандидати за свободните във фирмите им места. Заедно с това се стараем да облекчим и да съкратим процеса на търсене и намиране на работа. Защитата на правата и интересите на двете страни е задължителен елемент, благодарение на който винаги се справяме успешно.

CREATIVO