За нас

„Креативо“ ЕООД е българска компания, която вече десетилетие предлага различни услуги, пряко свързани с пазара на труда в България, както и с организирането и провеждането на тренинг програми.

Безсрочен лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България № 1382 от 20. 12. 2011 година.

Нашите услуги са отговор на новите пазарни изисквания за конкурентноспособност и ефективност на отделните участници на трудовия пазар. Целта на компанията е да отговори пълноценно на изискванията, които поставя българският или чуждестранен работодател към кандидатите за свободните позиции. Компанията прилага всички законови средства, за да защити правата и претенциите на кандидатстващите за работа. Компанията има възможност да разработи и успешно да се включи в подходящи за нейната дейност програми за развитие на човешките ресурси, финансирани от Европейския съюз.

ЛИЦЕНЗИ