За работодатели

Даваме на работодателя неограничена възможност да постави своите изисквания към кандидатите, но следим строго законовите процедури по назначаване на работа да бъдат спазени стриктно. Кандидатстването е безплатно и достъпно за всеки, който желае да опита. Ние се грижим срещата между интересите на едната и другата страна да бъде максимално ползотворна. Поели веднъж ангажимент, ние подхождаме изключително отговорно, за да доведем до благополучна развръзка възможността за успешно сътрудничество между търсещите и предлагащите работа.

Подбор на кадри за временна и постоянна заетост

Ние ще открием подходящите кадри за отворените при Вас позиции. Най-добрата гаранция на Креативо за правилния подбор се изразява в това, че служителят е успял да се адаптира към естеството на работа, атмосферата, политиката и изискванията на компанията.

  • Без финансови ангажименти при липса на одобрен кандидат за работа или бързо напускане / уволнение.
  • Еднократна комисионна в срок от 1 до 3 месеца след като одобреният кандидат е започнал работа в компанията.

Отдаване под наем на кадри за посочена длъжност

Договорните взаимоотношения със служителя са Креативо, а Вие като компания се явявате Предприятие-ползвател. Креативо поема процесите по асистенция и подкрепа към служителите по отношение на:

  • Юридически въпроси;
  • Счетоводни документи, необходими за всички държавни институции;
  • Бърз превод на спешни и непредвидени авансови плащания;
  • Изготвяне на гаранции за кредити;
  • Преговори и договаряне с ЧСИ-та;
  • Поддържане на постоянен контакт с прекия ръководител
  • Проследяване и контрол на осигуряваното от Предприятето-Ползвател