За търсещи работа

Като посредник за намиране на работа ние осъществяваме контакта между ценностите, идеите и амбициите на тези, които знаят какво търсят – работодатели и кандидати за работа. Защитаваме интересите и на двете страни, за да постигнем взаимно удовлетворение. Изследвайки особеностите на родния трудов пазар, „КРЕАТИВО“ ЕООД разработва, организира и провежда адекватни на него тренинг програми. С иновативни подходи разрешаваме проблемите на трудовата заетост. За групите в неравностойно положение работим с изключителна мотивация. Потърсете ни за БЕЗПЛАТНИ индивидуални консултации.

КАК РАБОТИМ

Разглеждаме всеки кандидат индивидуално. На срещата с теб ще изясним:

Какво искаш и каква е целта ти

Какви са моментният ти статут и желание

Минимално възнаграждение, за което бих започнал работа

Има ли значение местоположението на работното място

Какво е работното време, което предпочиташ

Какво е развитието, което си представяш за себе си

Причини за прекратяване на взаимоотношения с предишни работодатели

Безплатни консултации

Основата форма, която реализираме, са индивидуалните БЕЗПЛАТНИ консултации и записвания в нашата база данни с желаещи за работа в България.

Тренинг програми и форми на периодична заетост като основен елемент

В унисон с европейската стратегия за заетостта са тренинг програмите и формите на периодична заетост (промоции, маркетингови проучвания и проверки) като основен елемент, който може да подобри положението на безработните или на търсещите по-добра възможност за реализация.
„Креативо“ ЕООД разработва, организира и провежда разнообразни програми. Включването в тях става след интервю със специалист от фирмата. Повечето от тях са финансирани от работодателя и са безплатни за участниците.

Специално внимание на хора в неравностойно положение

Отделяме специално внимание и на хора в неравностойно положение на пазара на труда (продължително безработни, жени, млади хора, които учат, хора със специални потребности, лица без образование и лица от малцинствени групи).
Вярваме, че предлаганите от нас изследвания на българския трудов пазар ще бъдат полезни за всеки работодател.

Програми за заетост от външни източници

Новата стратегия на компанията включва участие в програмите за заетост, предлагани и подпомагани от външни източници. За тази цел ние сме се насочили към тясно сътрудничество както с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда, така и към различни програми, предлагани от Европейския съюз.

Гъвкава схема за решаването на проблемите в сферата на трудовата заетост

  • БЕЗПЛАТНО включване в нашата база данни;
  • Организиране на БЕЗПЛАТНИ ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНИ тренинг програми и преквалификационни курсове;
  • Предлагане на трудови договори за реални работни места;
  • Предлагане и организация на различни възможности за транспорт;
  • Постоянна връзка с работодателя и назначения на работа един месец след започване на трудовите му задължения.

Кандидатствай за работа напълно БЕЗПЛАТНО

Обяви

Свържи се с нас за БЕЗПЛАТНА консултация

Контакти