Как го правим?

За Работодателя

„Креативо“ ЕООД предоставя пълна свобода на работодателя при поставянето на изисквания към кандидата за работа, като следи внимателно спазването на всички законови процедури по наемане. Предоставя цялата си актуална база данни от търсещи работа и същевременно предлага нова рекламна схема за набиране на кандидати, разработвана всеки път за отделния работодател от доказани специалисти в рекламата и маркетинга.

Селектирането на подходящите кандидатури се извършва от специализиран екип в офиса на „Креативо“ за всеки конкретен случай.

Предимство на компанията е, че не изисква авансово плащане от работодатели.

При неодобрен кандидат от страна на работодател или при напуснал в рамките на първия месец от започването му на работа, няма финансови задължения към „Креативо” ЕООД.

Таксата към нас се заплаща еднократно един месец след започването на работа на одобрения от работодателя кандидат.

За търсещия работа

„Креативо“ ЕООД защитава максимално интересите както на работодателя, така и на кандидатстващия за работа.
Всеки един от желаещите да намери работа или да потърси по-добра би могъл да кандидатства напълно БЕЗПЛАТНО, за да се включи в нашата база данни. Всеки кандидатстващ за дадена длъжност получава пълна информация за работодателя и спецификата на бъдещата работа. Всеки одобрен за интервю с работодателя има възможност да получи консултация за предстоящата среща с работодателя.